จำหน่ายหินธรรมชาติ, หินธรรมชาตินำเข้า, หินปูสระว่ายน้ำ, หินปูถนน, หินลูกเต๋า, หินปูพื้น, หินปูผนัง, หินตกแต่ง, หินทราย, หินอ่อน, หินแกรนิต, หินบาหลี, หินซูกาบูมิ, หินปูพื้นระเบียง, หินภูเขาไฟ, หินชนวน, หินลามสโตน, หินวีเนียร์, หินปูหลังคา, หินโมเสค, หินกรวด, หินบ่อน้ำพุ, หินปูภายใน, หินปูภายนนอก, หินทางเดิน, หินตกแต่งสวน, หินกรุผนัง, หินปูผนัง, นักออกแบบ, สถาปนิก, คลับเฮาส์, โรงแรม, รีสอร์ท Natural Stone Supplier, stone import, swimming pool tiles, natural stone pool tiles, natural stone pavers, natural stone cobblestone, basalt cobblestone, flooring, wall cladding, decoration stone, sandstone, marble, granite, bali stone, sukabumi, volcanic stone, slate, roofing slate, limestone, veneer stone, natural stone mosaic, pebbles, splits, fountain stone, interior wall cladding, exterior wall cladding, interior floor, exterior floor, walkway, gardening, pool terrace, pool deck, cladding, designer, architect, club house, hotel, resort

Sukabumi in swimming pools หินปูสระว่ายน้ำ

After the discovery and promotion of Sukabumi stone, this material became very popular for the last decade in swimming pools. It was sold under various names; Bali Green Sukabumi (premium when sorted by size and quality) Pedra Hijau. This volcanic stone was formed as a grey Andesitic tuff and deposited in a presumably freshwater environment.…

จำหน่ายหินธรรมชาติ, หินธรรมชาตินำเข้า, หินปูสระว่ายน้ำ, หินปูถนน, หินลูกเต๋า, หินปูพื้น, หินปูผนัง, หินตกแต่ง, หินทราย, หินอ่อน, หินแกรนิต, หินบาหลี, หินซูกาบูมิ, หินปูพื้นระเบียง, หินภูเขาไฟ, หินชนวน, หินลามสโตน, หินวีเนียร์, หินปูหลังคา, หินโมเสค, หินกรวด, หินบ่อน้ำพุ, หินปูภายใน, หินปูภายนนอก, หินทางเดิน, หินตกแต่งสวน, หินกรุผนัง, หินปูผนัง, นักออกแบบ, สถาปนิก, คลับเฮาส์, โรงแรม, รีสอร์ท Natural Stone Supplier, stone import, swimming pool tiles, natural stone pool tiles, natural stone pavers, natural stone cobblestone, basalt cobblestone, flooring, wall cladding, decoration stone, sandstone, marble, granite, bali stone, sukabumi, volcanic stone, slate, roofing slate, limestone, veneer stone, natural stone mosaic, pebbles, splits, fountain stone, interior wall cladding, exterior wall cladding, interior floor, exterior floor, walkway, gardening, pool terrace, pool deck, cladding, designer, architect, club house, hotel, resort

Swimming pools

Hin Saeng Nakorn Co., Ltd. is a leading supplier of natural stone for swimming pools. Prices are only slightly higher than for medoum range ceramic tiles but turn the pool in an outstanding feature. บริษัท หินแสงนคร จำกัด เป็นผู้นำการจัดจำหน่ายหินธรรมชาติสำหรับปูสระว่ายน้ำ ซึ่งราคาของเราไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับราคากระเบื้องเซรามิคทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาทางด้านคุณค่าและความสวยงามกลับให้ผลตอบแทนเกินคุ้ม หินกาบสีดำจากประเทศจีนก็ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยส่วนมากจะใช้ขนาด 15×15 cm. แต่ทั้งนี้เราไม่แนะนำให้ใช้หินกาบสีดำไทย เนื่องจากมีส่วนผสมของคาร์บอเนตในเนื้อหินจำนวนสูง อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดคราบปูนสีขาวออกมาจากเนื้อหินและรอยต่อ จึงเกิดปัญหาได้ในภายหลัง ทั้งนี้ท่านยังสามารถใช้วัสดุหินธรรมชาติอื่นๆสำหรับติดตั้งรอบสระว่ายน้ำได้ อาทิ; Classic White, Green Sukabumi Natural…